Mavo, havo en vwo VO onderwijs in Breda

Welkom op onze website! Dit nieuwe ouderinitiatief voor vrijeschoolonderwijs is ontstaan door de diepgewortelde wens om vanuit zelfstandig bestuur met een zelfstandige stichting achter dat bestuur VO onderwijs in Breda te realiseren en zo ruimte te bieden aan alle kinderen die VO vrijeschool willen volgen.

De oudervereniging van het Michaël college Breda ondersteunt ons nieuwe initiatief omdat ook zij de meerwaarde zien van een zelfstandige VO vrijeschool. Dit biedt namelijk de kans om in goed overleg een zelfstandige school te starten met eigen licenties. Het voordeel hiervan is dat er dan vanaf de brugklas tot en met de examen klassen (mavo, havo en vwo) vrijeschoolonderwijs aangeboden kan worden.

We zien dit als een Michaël college 2.0.

Geborgd vrijeschoolonderwijs, rust in de leerlijn, toegankelijk voor alle aanmeldingen (niet meer loten) en geen doubleerjaar meer.

“Kennis heeft alleen waarde als het bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van de menselijke natuur als geheel”

Quote Rudolf Steiner

54
Handtekeningen voor MAVO
74
Handtekeningen voor HAVO
56
Handtekeningen voor VWO

Direct tekenen

QR code Steiner College Breda

In het nieuws

Vrijeschoolonderwijs

Het Steiner College Breda biedt onderwijs aan leerlingen in de klassen zeven tot en met twaalf. Dit vindt plaats vanuit antroposofische grondslag in zowel periodeonderwijs, vaklessen en bloklessen.

‘Hoofd, hart en handen’ is de veel gebezigde toelichting op hoe wij pedagogisch, didactisch onze leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling tot vrijdenkende, zelfstandige mensen. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van een besef van verantwoordelijkheid voor de ander, de natuur en de maatschappij.

Zo ontstaat een evenwichtige aanpak waarmee onze leerlingen een solide basis krijgen. Om hiermee met twee voeten op de grond te staan en zich bewust te kunnen worden van hun eigen aandeel in de maatschappij.

Denken (hoofd), voelen (hart), willen (handen) en gaan (voeten) zijn de vier pijlers waarop een leerling kan bouwen en vertrouwen om gaandeweg te ondervinden met welk innerlijk kompas zij hun zelfstandige groei vorm willen geven.

“Je wordt geen goede leraar als je alleen focust op wat je doet en niet op wie je bent”

Quote Rudolf Steiner

Missie en visie

Onze missie is om groot genoeg te worden zodat alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen aangenomen kunnen worden zonder het “kleine school gevoel” te verliezen. Het gaat ons als initiatiefgroep erom dat door middel van een eigen stichting en bestuur het ondeelbare vrijeschool onderwijs geborgd is en blijft zodat de antroposofische identiteit en essentie van de school bewaard kan blijven.

Een onlosmakelijk onderdeel van onze school is ons college van leraren (en mentoren). Het is hun taak om oog te hebben voor de groep en de individuele leerling. Te communiceren binnen school, met leerlingen en ouders. Op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op antroposofisch vlak. Een ‘goede’ leraar focust niet alleen op wat het vak, de blokles of de periode vraagt maar bovenal op het kunnen reflecteren op de eigen persoon.

Hulp gezocht!

Een nieuwe school oprichten dat kan je natuurlijk niet alleen! Dat kan alleen slagen als er samengewerkt wordt. Dus hebben we hard hulp nodig in de vorm van digitale handtekeningen en mensen die willen helpen binnen hun eigen netwerk handtekeningen te verzamelen. Deze handtekening (ouderverklaring genoemd) geeft aan dat je belangstelling hebt voor het initiatief. Dit betekent niet dat je een kind gaat inschrijven op deze school. Er is geen enkele verplichting.

Wat zijn de spelregels:

  • Je moet woonachtig zijn binnen het aangewezen postcodegebied in en rond Breda
  • Je hebt een kind dat op 1 november 2023 10-11-12 jaar is
  • Van 1 juli tot 30 oktober 2023 kunnen de digitale handtekeningen gezet worden
  • Je bent in het bezit van een digiD.

Onze planning

1 juni tot 30 juni 2023:
Initiatief aanmelden bij Duo en gemeente op de hoogte stellen
1 juli tot 30 oktober 2023:
Verzamelen van handtekeningen binnen postcodegebied
Voor 1 juni 2024:
Goedkeuring ministerie
2023-2024:
Gemeente gaat passende huisvesting zoeken en aanbieden
2025-2026:
Start van het eerste schooljaar Steiner College